Bài kiểm tra luyện thi IELTS chung

tế) cung cấp đánh giá tiếng Anh cho những người muốn học hoặc đào tạo bằng tiếng Anh. Nó rất giống với TOEFL (Kiểm tra tiếng Anh như một ngoại ngữ) được yêu cầu bởi các trường đại học và cao đẳng Bắc Mỹ. IELTS là bài kiểm tra được quản lý chung bởi Kỳ thi ESOL của Đại học Cambridge, Hội đồng Anh và IDP Giáo dục Úc. Bài kiểm tra được nhiều tổ chức chuyên nghiệp ở Úc và New Zealand chấp nhận, bao gồm: Dịch vụ xuất nhập cảnh New Zealand, Bộ Di trú Úc. Nếu bạn quan tâm đến việc học tập và / hoặc đào tạo tại Úc hoặc New Zealand, đây là bài kiểm tra phù hợp nhất với nhu cầu trình độ của bạn.

Chúng tôi đã tập hợp những tài liệu luyện thi IELTS miễn phí tốt nhất .

IELTS tổng quát – Đọc và viết – 1

Luyện thi IELTS chung 1

Các bài kiểm tra đào tạo IELTS General nhằm mục đích giúp sinh viên đạt được tiềm năng thành công trong Module đào tạo chung IELTS. Phần này có thể được sử dụng như một khóa học ngắn độc lập cho các bài tập Đọc và Viết Tổng quát cụ thể hoặc là một phần của khóa học chuẩn bị toàn diện cho toàn bộ bài kiểm tra kết hợp với các bài kiểm tra Nghe và Nói Học thuật.
IELTS tổng quát – Đọc và viết – 2

Luyện thi IELTS tổng quát 2

Các bài kiểm tra đào tạo IELTS General nhằm mục đích giúp sinh viên đạt được tiềm năng thành công trong Module đào tạo chung IELTS. Phần này có thể được sử dụng như một khóa học ngắn độc lập cho các bài tập Đọc và Viết Tổng quát cụ thể hoặc là một phần của khóa học chuẩn bị toàn diện cho toàn bộ bài kiểm tra kết hợp với các bài kiểm tra Nghe và Nói Học thuật.
IELTS tổng quát – Đọc và viết – 3

Luyện thi IELTS chung 3

Các bài kiểm tra đào tạo IELTS General nhằm mục đích giúp sinh viên đạt được tiềm năng thành công trong Module đào tạo chung IELTS. Phần này có thể được sử dụng như một khóa học ngắn độc lập cho các bài tập Đọc và Viết Tổng quát cụ thể hoặc là một phần của khóa học chuẩn bị toàn diện cho toàn bộ bài kiểm tra kết hợp với các bài kiểm tra Nghe và Nói Học thuật.
IELTS tổng quát – Đọc và viết – 4

Luyện thi IELTS tổng quát 4

Các bài kiểm tra đào tạo IELTS General nhằm mục đích giúp sinh viên đạt được tiềm năng thành công trong Module đào tạo chung IELTS. Phần này có thể được sử dụng như một khóa học ngắn độc lập cho các bài tập Đọc và Viết Tổng quát cụ thể hoặc là một phần của khóa học chuẩn bị toàn diện cho toàn bộ bài kiểm tra kết hợp với các bài kiểm tra Nghe và Nói Học thuật.
IELTS tổng quát – Đọc – 5

Luyện thi IELTS tổng quát 5

Các bài kiểm tra đào tạo IELTS General nhằm mục đích giúp sinh viên đạt được tiềm năng thành công trong Module đào tạo chung IELTS. Phần này có thể được sử dụng như một khóa học ngắn độc lập cho các bài tập Đọc và Viết Tổng quát cụ thể hoặc là một phần của khóa học chuẩn bị toàn diện cho toàn bộ bài kiểm tra kết hợp với các bài kiểm tra Nghe và Nói Học thuật.
IELTS tổng quát – Đọc và viết – 6

Luyện thi IELTS tổng quát 6

Các bài kiểm tra đào tạo IELTS General nhằm mục đích giúp sinh viên đạt được tiềm năng thành công trong Module đào tạo chung IELTS. Phần này có thể được sử dụng như một khóa học ngắn độc lập cho các bài tập Đọc và Viết Tổng quát cụ thể hoặc là một phần của khóa học chuẩn bị toàn diện cho toàn bộ bài kiểm tra kết hợp với các bài kiểm tra Nghe và Nói Học thuật.

About the author